Databehandlere

I UniHelper kan vi bruge følgende databehandlere til at behandle din data.

Bemærk at dette er en udtømmende liste, og enkelte institutioner har særaftaler med hvilke databehandlere som benyttes.

Scaleway

Scaleway er et fransk firma som lejer infrastrur ud. Vi bruger Scaleway til at hoste vores selvbetjeningsløsning, UniHelper-portalen. Derinde kan vores kontaktpersoner fra universiteterne se hvilke studiegrupper der er blevet dannet, og udsende mails til de studerende.
Vi bruger også Scaleway til en database hvor vi gemmer de endelige grupper studerende er blevet placeret i, sådan at det kan vises igennem portalen.
 

Flowmailer

Flowmailer er et hollandsk firma som tilbyder at sende mails ud på vegne af andre. Vi brugere deres mail-tjeneste til at sende mails ud til de studerende når de skal have deres grupper af vide, samt sende evalueringsmails ud.

ProtonMail

ProtonMail er et schweizisk firma, der tilbyder sikkerheds og privatlivs-fokuseret email-tjenester. UniHelper bruger ProtonMail til at håndtere mail-besvarelser fra kunder og studerende.

Google

Google er et amerikansk firma med en bred vifte af tjenester. I UniHelper benytter vi os af G-Suite som er en af tjenesterne, til håndtering af følgende:

  • Håndtering af mails til og fra medarbejdernes mail-kontoer (ikke mails udsendt med studiegrupper)

  • Opbevaring af data indsamlet fra spørgeskema og data om studiegrupperne dannet af UniHelper

  • Opbevaring af data af evt. evalueringer af UniHelper.

  • Opbevaring af kontrakter, salgsaftaler, databehandleraftaler, juridiske dokumenter mm.

Typeform

Typeform er et firma fra Barcelona som specialiserer sig i at lave interaktive spørgeskemaer til mange forskellige formål.
Vi bruger Typeform til at:

  • Hoste det spørgeskema som de studerende skal svare på

  • Opbevare de rå svar som de studerende indgiver i spørgeskemaet

Mailgun

Mailgun er et amerikansk firma som specialiserer sig i at levere store mængder af emails på kort tid.
Vi bruger Mailgun til at sende mails ud til de studerende med deres studiegruppe. Her sender vi til hver studerende, navnet og email-adressen på de andre gruppemedlemmer i samme gruppe.